Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahastab Virtsu Rannahoone MTÜ poolt loodud projekti 4139,67 euroga.

Projekti eesmärk on tagada kohalikule kogukonnale ja ümbruskaudsetele küladele
pikaajalise elektrikatkestuse ajal joogivee kogumise võimalus. Projekt aitab tõhustada
kogukonna valmidust ettearvamatute olukordade tekkimisel.
Projekti elluviimise periood on 01.04.2024 - 01.06.2024.
Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi 2023. aasta taotlusvoor elanikkonnakaitse
võimekuse arendamiseks (Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital): Innovatsioonifond
toetab kogukondade ja kohalike omavalitsuste omavahelist koostööd kogukonnakeskse
valitsemisviisi kaudu ning pakub seeläbi võimaluse ühiselt tõsta elanikkonnakaitse
võimekust kogukonnas.
Julgeolekuolukorrast tingituna on 2023. aaastal innovatsioonifondi fookuses just
elanikkonnakaitse.

Projekti lühikokkuvõte
Projekti eesmärgiks on tagada Virtsu aleviku ja ümbruskaudsete külade inimestele puhta
joogivee tagamine pikaajalise elektrikatkestuse korral ning pakkuda abistavat informatsiooni
kodanikele infopäevade korraldamisega. Virtsu aleviku joogiveepumplal on olemas
elektrigeneraatori valmidus ning diiselmootoriga võimsa elektrigeneraatori soetamine
võimaldab pikaajaliste elektrikatkestuste ajal pakkuda kuni 2x päevas joogivee varumist.
Selleks, et kriisivalmidusest teavitada ka ümbruskaudsete külade elanikke, kohalike koolide
õpilasi ning Virtsu aleviku inimesi, soovime projekti raames luua infopäevade programmi
ning kasuliku info brosüüre, mida majapidamistesse jagada. Infopäevade teemade hulka
kuuluvad: meditsiin, pääste ja tuleohutus, mereohutus, häirekeskuse töö, kriisivarumine.
Projekti osa on ka generaatori katsetamine Päästeameti ametniku ja Matsalu Vesi esindaja
kohaloleku ajal.

„Virtsu ja lähiümbruskonna kriisivalmiduse tagamist toetab SA Kodanikuühiskonna
Sihtkapital“
Lääneranna Vallavalitsus aitab kaasfinantseerida projekti 1902,65 euroga.
Virtsu Rannahoone MTÜ projekti on võimalik omaosaluse tagamiseks toetada.
Tänu elektrigeneraatorite kallinemisele on eelarvest puudu 1 658,37 eurot.

EE377700771009049016 MTÜ Virtsu Rannahoone
Selgituseks: Elektrigeneraatori soetamine
Lisainfo:
Projektijuht: Anni Pea, MTÜ Virtsu Rannahoone

Eelmine
Lääneranna festivalil "13 Kätt" osales üle 800 inimese. Väikekoolide kohtuasjade toetuseks annetatakse kogu ürituse kasum

Lisa kommentaar

Email again: